Hjälp vid en överraskningsgraviditet

 En oplanerad graviditet kan väcka rädsla och förvirring. Det är viktigt att du noga tänker över ditt beslut. Beslutet att fortsätta graviditeten eller avbryta den är ett av de största besluten i en kvinnas liv som alltid medför följder oberoende av hurdant beslutet blir. I krissituationer känns ofta tankarna och känslorna förvirrade. Ibland kan tankarna å andra sidan i vissa situationer kännas väldigt klara, men efteråt märker man att man varit känslomässigt låst. Fatta inte ditt beslut utan att noga tänka över olika alternativ och deras följder. Bli inte ensam med dina tankar. Samtala om saken med en hälsovårdare, anhörig eller till exempel med någon av Itu-projektets medarbetare. Ta tid för att lyssna på dina egna tankar, du kan fundera över följande frågor:

 1. Vad kände du när du fick reda på att du var gravid? Vad känner du nu?
 2. Vad gör dig mest betänksam när det gäller att fortsätta graviditeten?
 3. Vad tänker din partner om graviditeten? Har han åsikter om den och hur mycket påverkar det ditt beslut?
 1. Hur är det med andra nära och kära, föräldrar, dina närmaste, det sammanhang där du lever? Har de åsikter och påverkar det dig?
 1. Vad vet du om avbrytande av en graviditet och dess effekter på kvinnan?
 1. Har du haft depressionsperioder eller benägenhet till depression? Information om depression efter abort hittar du här Depression efter abort
 1. Vad vet du om de stödformer som samhället erbjuder dem som fortsätter sin graviditet?
 1. Hur ser dina värderingar ut? Vad har du haft för åsikt om abort innan din överraskningsgraviditet?
 1. Kan du fundera över vad du får och vad du mister vid de olika alternativen:
 1. a) vid fortsättning av graviditeten
 2. b) vid abort
 3. c) vid adoption/fosterföräldrar

Vilka av de här sakerna är de viktigaste för dig?

 1. Hurdana känslor väcker de olika alternativen i dig?
 1. Hurdant stöd behöver du när du ska fatta ditt beslut?

Var ärlig och lyssna noga på dig själv och ditt hjärta, eftersom du kommer att leva med ditt beslut resten av ditt liv. Ett beslut som fattats tvärtemot det vi upplever är rätt, kommer vi ofta att ångra efteråt. Det är viktigt att du inte fattar ditt beslut utgående från andras påtryckningar, eftersom effekterna av beslutet betyder mest just för dig i ditt eget liv.

Itu-projektet erbjuder gratis och konfidentiell samtalshjälp vid en överraskningsgraviditet. Avsikten är att du i en trygg miljö får fundera över dina känslor och tankar omkring din situation och över olika alternativ. Det handlar om ett stort beslut, så det lönar sig att göra det omsorgsfullt. Vi erbjuder hjälp för alla, oberoende av omständigheter, värderingar, tro, bakgrund eller ålder. Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner eller någon annan närstående.