Att fortsätta graviditeten

Att fortsätta graviditeten är det alternativ som är det naturligaste. Det att du är gravid är också ett under, eftersom befruktning inte sker vid varje samlag och bara 2-3/10 befruktade äggceller fäster sig vid livmoderväggen.

 Det har redan börjat ske förändringar i din kropp. Att menstruationen uteblir är i allmänhet det första tecknet på graviditet. Andra kan vara:

*trötthet

  • illamående
  • brösten ömmar och det kan komma vätska ur dem
  • snabbare hjärtrytm
  • större salivutsöndring än normalt
  • kroppstemperaturen stiger i början av graviditeten

En graviditet beräknas räcka 38-42 veckor från den senaste menstruationens början. Man räknar att graviditeten räcker 280 dagar, det vill säga 9 månader och 7 dagar. Barnet utvecklas och växer i din livmoder under de följande nio månaderna. Under väntetiden har du tid att växa till mamma.

 Livet börjar redan vid befruktningen och människan är redan i sin mammas mage en unik helhet. 

Vårt samhälle tar bra hand om väntande mammor. Ta kontakt med en läkare eller din kommuns rådgivning. För att få de förmåner samhället erbjuder en väntande mamma måste du besöka rådgivningen eller läkaren under de fyra första graviditetsmånaderna. Mödrarådgivningens tjänster är frivilliga och gratis.

 Vid rådgivningen följer man med hur du mår under hela graviditeten. En väntande mamma går till rådgivningen ungefär var fjärde vecka ända till den 30 graviditetsveckan och efter det med två veckors mellanrum och under den sista månaden en gång i veckan.