Yhteiskunnan tuet lapsiperheille

Äitiysavustus  on joko äitiyspakkaus tai 170 euron rahasumma. Hae äitiysavustus viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa

Raskausvapaa  alkaa yleensä 30 arkipäivää ja viimeistään14 arkipäivää ennen lapsen synytymää. Voit itse valita, koska aloitat äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Kun raskausvapaa alkaa, saat Kelasta raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Raskausrahan maksamisen jälkeen sinulle maksetaan vanhempainrahaa yhteensä 320 arkipäivää. Vanhempainrahan voi jakaa vanhempien kesken

Päivärahan määrä perustuu vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tietyissa tilanteissa päiväraha voidaan laskea jakson viimeisten 3 kuukauden perusteella esim. jos olet opiskellut edellisen vuoden aikana tai ollut poissa työelämästä lasten kotihoidon vuoksi.
Vanhempainrahan määrään vaikuttavat elämäntilanteesi ja saamasi tulot. Minimipäiväraha on aina 31,99 euroa arkipäivältä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien pyhäpäivät.

Kelan sivuilla olevalla laskurilla lasket helposti vanhempainrahan määrän. Laskuri ei vaadi kirjautumista.

Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, saat raskausrahaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä 40 arkipäivää.  Vanhempainrahaa maksetaan tällöin normaalia pidempään.

Lapsilisä (kunnes lapsi täyttää 17 v.)

Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa. Saat lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Alle 3 vuotiaista lapsista maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 euroa kuukaudessa 1.4. 2024 alkaen,

Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa / kuukaudessa
Ensimmäisestä lapsesta 94,88
Toisesta lapsesta 104,84
Kolmannesta lapsesta 133,79
Neljännestä lapsesta 163,24
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69
Yksinhuoltajalisä: Saat korotusta 63, 30 euroa kuukaudessa jokaisesta luonasi asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta.

Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaalle, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa

Kela voi maksaa kotihoidon tukea

alle 3-vuotiaasta lapsesta, jolle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa
yli 3-vuotiaasta lapsesta, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea
yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,69 e/kk
muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista kustakin 102,30 e/kk
yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,73 e/kk kustakin.
Elatustuki alle 18-vuotiaasta

Jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta, Kela voi maksaa elatustukea.

Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Niitä ei tarvita, jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu tai olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.

Voit saada elatustukea jos

elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua.
elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu
lapsen isyys on vahvistettu, mutta elatusapua ei ole voitu vahvistaa samalla.
Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 155,17 e/kk.

Kela voi maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Elatussopimuksessa tai -tuomiossa tulee tällöin olla maininta elatusvelvollisen puutteellisesta elatuskyvystä. Kun Kela maksaa elatustuen vähennettynä, saat elatustuen ja elatusavun erotuksen sekä lisäksi elatusvelvolliselta elatusavun.

Jos elatusapu on muista syistä pienempi, Kela ei maksa erotusta. Kela ei maksa alle 5 euron tukea.

Jos vahvistettu elatusapu on Kelan tukea suurempi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos perintä onnistuu, Kela maksaa perinnän jälkeen elatusavun ja tuen erotuksen lasta hoitavalle vanhemmalle.

Äitiysneuvola

Tavoitteena on turvata äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten hyvinvointi

Neuvolaterveydenhoitaja määräytyy asuinpaikan mukaan

raskaudenseuranta:

Äiti ottaa yhteyttä oman piirinsä äitiysneuvolaan heti raskauden alussa tai viimeistään ennen 4.raskauskuukauden päättymistä

Neuvolalääkärin vastaanotolla n.3 krt

Ultraäänitutkimus kun raskaus on kestänyt 8-12vk

Terveydenhoitajan vastaanottokäynnit 10–13 krt aluksi 4-6vk:nvälein, 30 vk 2-3 vk välein 35rv viikoittain

Neuvolan lähetteellä äitiyspoliklinikalle tarvittaessa

Synnytyksen jälkeen:

Terveydenhoitaja tekee 1-3 käyntiä

Äiti pysyy äitiysneuvolan kirjoilla kaksi kuukautta synnytyksen jälkeen

Lapsi siirtyy 2 viikon ikäisenä lastenneuvolan seurantaan

Muita auttavia tahoja:

Ensi- ja turvakodit www.ensijaturvakotienliitto.fi/

Toimivat isoimmissa kaupungeissa. Yhteydenotto yleensä sosiaalityöntekijän kautta, mahdollisuus sijoittaa myös äkillisissä tilanteissa, puhelinpäivystys vuorokauden ympäri. Tarjoavat myös tukea vanhemmuuteen sekä perheryhmiä

Kaupunkien ja kuntien perhetyö, neuvolan kautta paras yhteys

Pelastakaa lapset ry:n tukiperhetoiminta, www.pelastakaalapset.fi

Erilaiset järjestöt ja projektit tukevat vanhemmuudessa:

Seurakuntien perhetyö

Pelastusarmeija

Yhden vanhemman perheiden liitto: www.yvpl.fi

Helsinki Mission vapaaehtoiset äiti- ja isämentorit: helsinkimissio.fi