Info

Tammerfors KFUK:s Itu-projekt hjälper kvinnor och flickor vid överraskningsgraviditeter och vid kriser efter en abort. Kvinnorna får också stöd ifall de väljer att fortsätta graviditeten i en svår situation. De viktigaste verksamhetsformerna är enskilda samtal, telefonjour samt stödgrupper för dem som gått igenom en abort. Dessutom finns det på vissa orter mamma-barncaféverksamhet.   Itu-arbetet inleddes i Tammerfors år 2004. Åren 2006-2009 gjordes arbetet med stöd från Penningautomatföreningen (PAF). En viktig samarbetspartner har från början varit den engelska organisationen Care Confidential, vars medarbetare har utbildat största delen av Finlands medarbetare och frivilliga. Itu-arbetet har under årens lopp spridit sig till flera orter. Verksamheten innefattar några arbetstagare och en stor mängd utbildade frivilliga på olika orter. I detta skede har vi verksamhet på följande orter: Tammerfors, huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda), Lahtis, Kuopio, Nyslott, Åbo och Uleåborg. Allt Itu-arbete är underställt Tammerfors KFUK (Tampereen NNKY), men på lokalnivå har man även samarbetat med lokala KFUK-föreningar i Mellersta Nyland, Kuopio och Nyslott. Sedan 2014 är verksamheten nationell med hjälp av stöd från PAF.   Itu-projektets verksamhet bygger på en kristen värdegrund och människouppfattning. Hjälp erbjuds alla oberoende av personlig bakgrund och livssituation. Servicen är gratis och samtalen konfidentiella.