Adoptio

Adoptio on vaihtoehto, jota pidetään vaikeana. Vaikeaksi vaihtoehdon tekee ajatus raskauden läpikäymisestä, synnytyksestä ja sitten luopumisesta lapsesta. Kuitenkin myös abortissa luovutaan lapsesta.
Adoptio voi olla kypsä ja rakastava vaihtoehto. Nainen ”ei luovuta lastansa adoptioon” tai ”anna lastansa pois”. Ihmiset antavat asioita pois silloin kun niillä ei ole arvoa. Näin ei ole adoptiossa. Se on vastuullinen valinta, epäitsekäs uhraus, joka tehdään, kun äiti ymmärtää lapsensa olevan arvokas ja tarvitsevan enemmän kuin hän itse pystyy tälle antamaan.
Biologisen äidin kuuluu saada adoptio-neuvontaa, jota antavat Suomessa kuntien sosiaalityöntekijät ja Pelastakaa Lapset Ry. Omassa neuvolassa voi alkaa keskustella vaihtoehdon mahdollisuudesta ja virallisesti adoptioprosessin laittaa liikkeelle sosiaalityöntekijä omassa kunnassa tai adoptiojärjestössä. Adoptioneuvonnan tarkoitus on rauhassa miettiä, olisiko adoptio hyvä vaihtoehto. Lopullisen päätöksen adoptioon luovuttamisesta voi tehdä aikaisintaan 8 viikkoa lapsen syntymän jälkeen.
Adoptiossa biologinen äiti voi vaikuttaa, millaiseen perheeseen hän haluaa lapsensa antaa. Uusi laki avoimesta adoptiosta tuli voimaan 02.07. 2012. Laki mahdollistaa yhteydenpidon lapsen ja syntymänvanhemman välillä myös adoption jälkeen, jos sekä biologinen vanhempi sekä adoptiovanhemmat sopivat yhteydenpidosta ja se on lapsen edun mukaista.
Äiti voi päättää yksin lapsen antamisesta adoptioon silloin, jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu ja/tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Muuten adoptioon tarvitaan myös isän suostumus.