Abortti

Abortissa tapahtuu alkaneen raskauden keskeyttäminen. Lupa keskeytykseen haetaan terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä.

On vaikea etukäteen tietää, kuinka kukin reagoi abortin jälkeen. Fyysisiä haittavaikutuksia ilmenee yhdellä potilaalla kymmenestä, näistä yleisempiä ovat tulehdus ja pitkittynyt vuoto.

Mahdollisia psyykkisiä oireita abortin jälkeen voivat olla ahdistus, itkuisuus, epämääräinen paha olo, viha, pelko katumus, muistikuvat ja unet abortista. Tunteiden voimakkuus voi yllättää ja ne saattavat tulla yllättäin.

Alttiutta negatiivisten oireiden synytymiselle esiintyy erityisesti niillä, jotka ovat päätyneet keskeytykseen toisten toiveesta tai painostamana. Tunneherkät, lapsirakkaat tai jo ennestään lapsia omaavat sekä mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät naiset reagoivat myös herkemmin abortin jälkeen.

Abortin jälkeistä oireilua voidaan pitää trauman jälkeisenä stressireaktiona jossa syvin ristiriita syntyy normaalien äidin vaistojen ja abortin todellisuuden kanssa.

Abortti vaihtoehdosta tietoa (http://kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00025)