Apua abortin jälkeen

Askeleet-ohjelma abortin jälkeen on  mahdollista käydä läpi vertaistukiryhmässä , viikonlopuissa tai yksilöllisesti neuvontapisteissä tai Teams sovelluksen avulla. Jos olet kiinnostunut niin ota yhteyttä Outi Papunen p.040 832 9001.

Apua abortin jälkeen

Abortin jälkeen olisi tärkeä keskustella kokemuksestasi ja niistä tunteista, mitä se on sinussa herättänyt.
Olet kokenut menetyksen ja sitä on luvallista surra.
 Abortti herättää usein ristiriitaisia ajatuksia ja tunteiden käsittely voi tuntua pelottavalta. Tunteiden tukahduttaminen ei kuitenkaan auta, vaan voi jopa pahentaa tilannetta. Vaiettu vaikea kokemus voi kahlita ajatuksia ja tunteita ja vaikuttaa elämään hyvinkin pitkään. Tunteiden käsittely on tärkeää, jotta ne eivät käänny sisäänpäin ja muutu esimerkiksi masennukseksi, itsevihaksi tai itsetuhoisuudeksi.

Raskaudenkeskeytyksen kokeneet naiset kokevat usein, ettei kukaan ymmärrä heidän kokemustaan ja eristäytyvät. Aborttia seuraava suru on osittain samankaltainen kuin suru, jota keskenmenon kokenut nainen tuntee. Molemmissa tilanteissa ensimmäisten raskausviikkojen aikana äidin ja lapsen välille syntynyt side katkeaa äkillisesti. Abortin kohdalla syyllisyyskysymystä on kuitenkin vaikeampi käsitellä. Abortin jälkeen ensimmäinen tunne on usein helpotus. Jonkin ajan kuluttua ensimmäiset helpotuksen tunteet usein haihtuvat ja voi tuntua vaikealta ajatella, mitä on oikeasti tapahtunut. Tässä vaiheessa moni kieltää koko asian ja siihen liittyvät tunteet. Kieltäminen saattaa kestää muutamasta tunnista jopa vuosikymmeniin asti. Naiset reagoivat hyvin eri tavoin. Lakattuaan kieltämästä tosiasioita naiset usein ahdistuvat ja vihastuvat. Joskus tunteiden vahvuus voi olla yllättävän suuri. He saattavat olla vihaisia itselleen ja/tai toisille. Vihan ilmaiseminen on tärkeää, koska sisäänpäin kääntyessään se saattaa aiheuttaa psykosomaattisia oireita mm. masennusta ja itsetuhoisuutta. Syyllisyys, häpeä ja itsesääli ovat myös usein esiin tulevia tunteita. Anteeksiantaminen ja -saaminen on yksi tärkeimmistä askelista kohti parantumista. Tämän jälkeen asian kohtaaminen on huomattavasti helpompaa.
Ituprojekti tarjoaa abortin läpikäyneille ilmaista ja luottamuksellista keskusteluapua ja Askeleet-vertaistukiryhmiä. Voit ottaa yhteyttä vaikka abortistasi olisi kulunut pitkäkin aika.

Abortin jälkeinen masennus

Askeleet -vertaistukiryhmät
Yhdeksän kertaa viikoittain kokoontuvassa askeleet-vertaistukiryhmässä aborttia saa käsitellä pienessä porukassa muiden saman asian läpikäyneiden kanssa. Ryhmässä on kaksi vetäjää. Tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö, jossa omaa kokemustaan sekä siihen liittyviä ajatuksia ja tunteita voi kohdata ilman pelkoa tuomitsemisesta.
Askeleet-ryhmä perustuu englantilaisen Care Confidential järjestön luomaan kriisiterapeuttiseen malliin, johon kuuluu seuraavat askeleet:

1. Apua etsimässä
Ensimmäinen askel toipumiseen on avun hakeminen. Se vaatii rohkeutta, sillä on kyse hyvin henkilökohtaisista ja herkistä elämän osa-alueista. Tämä askel tapahtuu yksilötapaamisena, jonka aikana yhdessä pohditaan, onko ryhmä paras vaihtoehto.

2. Oman tarinan kertominen

Ensimmäinen tapaaminen, jossa koko ryhmä on koolla. Prosessi alkaa silloin, kun nainen avautuu ja kertoo oman tarinansa, ei vain pelkkiä tosiasioita ja olosuhteita liittyen aborttiin, vaan todellisia ajatuksiaan ja tunteitaan.

3. Kieltämisestä eteenpäin siirtyminen
Kieltämisvaiheesta eteneminen tarkoittaa sen myöntämistä, että abortti ei mennytkään ohi ilman vaikutuksia naiseen itseensä. Tässä vaiheessa käydään läpi syvällisemmin naisen tunteita ja todetaan kokemuksen erilaisia vaikutuksia häneen ja hänen elämäänsä.

4. Viha ja masennus
Kun päästään ohi kieltämisvaiheesta, ensimmäinen tunne usein on viha. Sen käsittely on tärkeää, koska se saattaa peittää muita syvempiä tunteita. Ilmaisematon viha voi patoutua ja aiheuttaa masennusta tai kääntyä voimakkaaksi itsevihaksi.

5. Syyllisyys ja häpeä
Syyllisyys ja häpeä ovat tunteita, joita abortin jälkeisestä masennuksesta kärsivä usein kokee yhtäaikaisesti. Siksi niitä ei aina pystytä erittelemään. Syyllisyys on terve tunne, jolla voidaan osoittaa tiettyjä mielipiteitä ja tekoja. Syyllisyys syntyy kun rikomme omia arvojamme vastaan tai sitä vastaan, minkä koemme oikeaksi. Häpeä on negatiivinen tunne,  joka vangitsee koko ihmisen arvottomuuden tunteeseen.  Tässä askeleessa pyritään erottamaan syyllisyys ja häpeä toisistaan.

6. Suru
Tiellä abortinjälkeiseen eheytymiseen nainen suree lapsen menetystä. Tässä vaiheessa haetaan kosketusta tunteisiin, jotta suru tulisi ilmaistuksi. Surun ilmaiseminen tekee kivun ja menetyksen hyväksyttäväksi. Abortin jälkeen nainen usein kieltää itseltään oikeuden suruun ja se patoutuu. Tarkoitus on antaa lupa luonnolliselle menetyksestä johtuvalle suruprosessille.

7. Vastuu
Vastuullisuus on vastuun ottamista omista sanoista ja teoista. On tärkeää kyetä erottamaan oma vastuu sekä muiden henkilöiden osuus tehtyyn aborttiin.

8. Anteeksiantamus
Vastuun myöntämisen jälkeen naisesta saattaa tuntua, että hän kantaa suurta taakkaa. Anteeksianto itselle ja niille, jotka ovat olleet mukana prosessissa, on tärkeä askel toipumisessa. Vaikeinta lienee antaa anteeksi itselle. Siksi tarvitaan rohkaisua ottaa anteeksianto vastaan lahjana ja lopettaa itsensä tuomitseminen. Usein myös hengelliset kysymykset nousevat esiin. Monelle tieto Jumalan anteeksiannosta ja armosta helpottaa anteeksiannon hyväksymistä.

9. Hyväksyminen ja irti päästäminen
Anteeksisaamisen ja antamisen kokeminen helpottaa. Se auttaa hyväksymään tapahtunut ja luopumaan menetyksen tunteesta. Tämä ei ole passiivista luopumista, vaan keino päästää irti ihmisistä ja olosuhteista Toisille kysymyksessä on merkittävä
asennemuutos, toiset tarvitsevat enemmän aikaa.

10. Matkalla eteenpäin
Ituprojektin vertaistukiryhmissä vietämme viimeisellä kerralla muistohetken, joka on konkreettinen päätös prosessille. Tämä askel antaa mahdollisuuden katsoa elämässä eteenpäin. Samalla mietitään, tarvitaanko jollain elämän alueella vielä tukea aborttikokemukseen liittyen.

Vertaistukiviikonloput abortin läpikäyneille
Armahdettu ja vapautettu -viikonloput ovat selkeästi kristillisiä vertaistukiviikonloppuja, joissa käydään läpi samat askeleet kuin Askeleet-ryhmässä.